صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 908918
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 398
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

هفته چهاردهم(اول برگشت)       چهارشنبه ۱۱/۱۰/۸۷

بیم مازندران - فولاد ارومیه
پیکان تهران - شهرداری همدان
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
بانک صادرات ایران - پادیسان گنبد 
برق کرمان - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - پتروشیمی بندر امام 
ارتعاشات صنعتی - دانشگاه آزاد تهران


* هفته پانزدهم(دوم برگشت)       شنبه ۲۱/۱۰/۸۷

شهرداری همدان - بیم مازندران
پتروشیمی بندر امام - فولاد ارومیه
سایپا تهران - داماش گیلان
بانک صادرات ایران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
پادیسان گنبد - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - برق کرمان


* هفته شانزدهم(سوم برگشت)     چهارشنبه ۲۵/۱۰/۸۷

بیم مازندران - پتروشیمی بندر امام
شهرداری همدان - گل گهر سیرجان
فولاد ارومیه - پادیسان گنبد
برق کرمان - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پیکان تهران
دانشگاه آزاد تهران - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - سایپا تهران


* هفته هفدهم(چهارم برگشت)      یکشنبه ۲۹/۱۰/۸۷

گل گهر سیرجان - بیم مازندران
پادیسان گنبد - پتروشیمی بندر امام
داماش گیلان - شهرداری همدان
سنگ آهن بافق - برق کرمان
فولاد ارومیه - دانشگاه آزاد تهران
بانک صادرات ایران - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - پیکان تهران


* هفته هجدهم(پنجم برگشت)      چهارشنبه ۲/۱۱/۸۷ 

بیم مازندران - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - داماش گیلان
سایپا تهران - سنگ آهن بافق
برق کرمان - فولاد ارومیه 
دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندر امام
بانک صادرات ایران - پیکان تهران 
شهرداری همدان - ارتعاشات صنعتی


* هفته نوزدهم(ششم برگشت)        چهارشنبه ۹/۱۱/۸۷

داماش گیلان - بیم مازندران 
پتروشیمی بندر امام - برق کرمان 
شهرداری همدان - بانک صادرات ایران
پیکان تهران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - دانشگاه آزاد تهران
فولاد ارومیه - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - گل گهر سیرجان


* هفته بیستم(هفتم برگشت)         یکشنبه ۱۳/۱۱/۸۷

بیم مازندران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - بانک صادرات ایران
سنگ آهن بافق - شهرداری همدان 
سایپا تهران - پتروشیمی بندر امام
برق کرمان - پادیسان گنبد
فولاد ارومیه - پیکان تهران
برق کرمان - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و یکم(هشتم برگشت)         چهارشنبه ۱۶/۱۱/۸۷

بیم مازندران - ارتعاشات صنعتی تهران
بانک صادرات ایران - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - گل گهر سیرجان
شهرداری همدان - فولاد ارومیه
دانشگاه آزاد - برق کرمان
پیکان تهران - پتروشیمی بندر امام
پادیسان گنبد - سایپا تهران


* هفته بیست و دوم(نهم برگشت)

برق کرمان - بیم مازندران
داماش گیلان - سنگ آهن بافق
فولاد ارومیه - گل گهر سیرجان
پتروشیمی بندر امام - شهرداری همدان
پادیسان گنبد - پیکان تهران
سایپا تهران - دانشگاه آزاد تهران
ارتعاشات صنعتی - بانک صادرات ایران


* هفته بیست و سوم(دهم برگشت)

بیم مازندران - بانک صادرات مشهد
سایپا تهران - برق کرمان
فولاد ارومیه - داماش گیلان 
شهرداری همدان - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد تهران - پیکان تهران
سنگ آهن بافق - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و چهارم(یازدهم برگشت)

بیم مازندران - سایپا تهران
پتروشیمی بندر امام - داماش گیلان
دانشگاه آزاد تهران - شهرداری همدان 
برق کرمان - پیکان تهران 
بانک صادرات ایران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - گل گهر سیرجان
ارتعاشات صنعتی - فولاد ارومیه


* هفته بیست و پنجم(دوازدهم برگشت)

پیکان تهران - بیم مازندران 
سنگ آهن بافق - فولاد ارومیه
پتروشیمی بندر امام - بانک صادرات ایران
گل گهر سیرجان - برق کرمان 
سایپا تهران - شهرداری همدان
داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران
پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و ششم و پایانی(سیزدهم برگشت)

بیم مازندران - سنگ آهن بافق
شهرداری همدان - برق کرمان
فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پادیسان گنبد
دانشگاه آزاد تهران - گل گهر سیرجان
سایپا تهران - پیکان تهران
ارتعاشات صنعتی - پتروشیمی بندر امام


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X