دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1052439
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

هفته چهاردهم(اول برگشت)       چهارشنبه ۱۱/۱۰/۸۷

بیم مازندران - فولاد ارومیه
پیکان تهران - شهرداری همدان
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
بانک صادرات ایران - پادیسان گنبد 
برق کرمان - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - پتروشیمی بندر امام 
ارتعاشات صنعتی - دانشگاه آزاد تهران


* هفته پانزدهم(دوم برگشت)       شنبه ۲۱/۱۰/۸۷

شهرداری همدان - بیم مازندران
پتروشیمی بندر امام - فولاد ارومیه
سایپا تهران - داماش گیلان
بانک صادرات ایران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
پادیسان گنبد - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - برق کرمان


* هفته شانزدهم(سوم برگشت)     چهارشنبه ۲۵/۱۰/۸۷

بیم مازندران - پتروشیمی بندر امام
شهرداری همدان - گل گهر سیرجان
فولاد ارومیه - پادیسان گنبد
برق کرمان - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پیکان تهران
دانشگاه آزاد تهران - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - سایپا تهران


* هفته هفدهم(چهارم برگشت)      یکشنبه ۲۹/۱۰/۸۷

گل گهر سیرجان - بیم مازندران
پادیسان گنبد - پتروشیمی بندر امام
داماش گیلان - شهرداری همدان
سنگ آهن بافق - برق کرمان
فولاد ارومیه - دانشگاه آزاد تهران
بانک صادرات ایران - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - پیکان تهران


* هفته هجدهم(پنجم برگشت)      چهارشنبه ۲/۱۱/۸۷ 

بیم مازندران - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - داماش گیلان
سایپا تهران - سنگ آهن بافق
برق کرمان - فولاد ارومیه 
دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندر امام
بانک صادرات ایران - پیکان تهران 
شهرداری همدان - ارتعاشات صنعتی


* هفته نوزدهم(ششم برگشت)        چهارشنبه ۹/۱۱/۸۷

داماش گیلان - بیم مازندران 
پتروشیمی بندر امام - برق کرمان 
شهرداری همدان - بانک صادرات ایران
پیکان تهران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - دانشگاه آزاد تهران
فولاد ارومیه - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - گل گهر سیرجان


* هفته بیستم(هفتم برگشت)         یکشنبه ۱۳/۱۱/۸۷

بیم مازندران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - بانک صادرات ایران
سنگ آهن بافق - شهرداری همدان 
سایپا تهران - پتروشیمی بندر امام
برق کرمان - پادیسان گنبد
فولاد ارومیه - پیکان تهران
برق کرمان - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و یکم(هشتم برگشت)         چهارشنبه ۱۶/۱۱/۸۷

بیم مازندران - ارتعاشات صنعتی تهران
بانک صادرات ایران - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - گل گهر سیرجان
شهرداری همدان - فولاد ارومیه
دانشگاه آزاد - برق کرمان
پیکان تهران - پتروشیمی بندر امام
پادیسان گنبد - سایپا تهران


* هفته بیست و دوم(نهم برگشت)

برق کرمان - بیم مازندران
داماش گیلان - سنگ آهن بافق
فولاد ارومیه - گل گهر سیرجان
پتروشیمی بندر امام - شهرداری همدان
پادیسان گنبد - پیکان تهران
سایپا تهران - دانشگاه آزاد تهران
ارتعاشات صنعتی - بانک صادرات ایران


* هفته بیست و سوم(دهم برگشت)

بیم مازندران - بانک صادرات مشهد
سایپا تهران - برق کرمان
فولاد ارومیه - داماش گیلان 
شهرداری همدان - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد تهران - پیکان تهران
سنگ آهن بافق - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و چهارم(یازدهم برگشت)

بیم مازندران - سایپا تهران
پتروشیمی بندر امام - داماش گیلان
دانشگاه آزاد تهران - شهرداری همدان 
برق کرمان - پیکان تهران 
بانک صادرات ایران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - گل گهر سیرجان
ارتعاشات صنعتی - فولاد ارومیه


* هفته بیست و پنجم(دوازدهم برگشت)

پیکان تهران - بیم مازندران 
سنگ آهن بافق - فولاد ارومیه
پتروشیمی بندر امام - بانک صادرات ایران
گل گهر سیرجان - برق کرمان 
سایپا تهران - شهرداری همدان
داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران
پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و ششم و پایانی(سیزدهم برگشت)

بیم مازندران - سنگ آهن بافق
شهرداری همدان - برق کرمان
فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پادیسان گنبد
دانشگاه آزاد تهران - گل گهر سیرجان
سایپا تهران - پیکان تهران
ارتعاشات صنعتی - پتروشیمی بندر امام


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X